Ile wynosi śrenia pensja amerykańskiego CEO

Zarabiają niezwykle dużo. Przeciętna roczna zapłata amerykańskiego naczelnika (CEO) wyniosła 15,2 mln dolarów w 2013 r. Średnie wynagrodzenie pracowników było 296 razy niższe. Czy to jest właściwe?

Informacje te pochodzą z 350 najbogatszych instytucji rejestrowanych na amerykańskim sektorze publicznym. Przyporządkowano do nich jednostki o największych ubiegłorocznych przychodach.1

Od dziesięcioleci trwa polemika nad wielkim szczeblem uposażeń CEO. Podważa się, czy te honoraria są w racjonalnym związku z przyrostem wartości spółek, jakimi kierują CEO. Zagadnienie to permanentnie jest aktualne, nie tylko w USA, lecz i wielu pozostałych regionach, nie wykluczając Polski.

Przykładowo, honorarium osób kierujących jankeskimi i brytyjskimi jednostkami wstrząsająco różni się od siebie. W 2003 r. w korporacjach o porównywalnym charakterze pensje CEO były ok. 1,4 razy większe w STANACH aniżeli w UK. Zaś biorąc pod obserwację motywacyjną część uposażeń, płaconą w relacji do sumy akcji, ich amerykański poziom był ok. 5,5 razy wyższy aniżeli brytyjski. Rozpiętość ogromna, niełatwa do umotywowania miarami efektywności lub różnicami wartości akcji w obu krajach. Interesujące, że wcześniej (1997) różnice te były jeszcze większe.2

Powodów różnic uposażeń pomiędzy danymi krajami jest wyjątkowo wiele. Rozpoczynając od powiązań kulturowych, stanu wzrostu poszczególnego kraju, konkurencyjności gospodarki, kosztów produkcji, zaś na różnicach regulacyjnych zamykając. Ale w przypadku USA i UK nie jest ich za dużo. Skąd zatem się ma taka rozpiętość płac managerów na najwyższych stanowiskach?

Jednym z istotnych czynników jest zagrożenie utraty pracy i związanych z nią zysków. Czy to zagrożenie jest rekompensowane w wynagrodzeniu CEO? Czy bezpieczeństwo profesji, dłuższa perspektywa zatrudnienia skutkuje mniejszym opłaceniem i odwrotnie? Odpowiedź na owe pytania pomaga rozwiązać fenomen dramatycznych różnic wpływów CEO. Okazuje się, że taki związek istnieje,3 a relacja pomiędzy stanem wynagrodzenia oraz zagrożeniem zwolnienia jest ogromniejsza, niżeli można by przypuszczać.

Doświadczenie pokazuje, iż w dziedzinach, które ulegają płynnym i mało stałym warunkom funkcjonowania, CEO są szczególnie narażeni na wycofanie ze swojej funkcji. Towarzyszą temuż większe wynagrodzenia oraz wypłaty wyrównujące to ryzyko. Uzgodniono, że jeżeli zagrożenie straty pracy CEO rośnie o 1 proc., to wartość kompensaty w ich zyskach wzrasta średnio o 7 proc. Tyle stanowi przeciętna premia z tego tytułu. Jest doskonalsza w branżach mniej bezpiecznych i odwrotnie.4

Trudno umniejszać tąż spójność. Określono ją w oparciu o próbę ExecuComp z danymi dotyczącymi 3.360 kierowników (CEO), spośród jakich 799 podlegało presji odwołania ze stanowiska. Informacje płyną z amerykańskich bądź globalnych spółek z lat 1993-2009. Ujmując sprawę możliwie krótko: szaleństwo spowolnienia CEO jest wkalkulowane w jego odpłacenie. Dla kontrastu – CEO o mocnej pozycji, jakich ryzyko straty pracy jest niższe, też doświadczają większej kompensaty, natomiast z całkiem innych powodów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

CommentLuv badge

Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania strony, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch i prowadzić działania marketingowe. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.
Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Zgadzam się