Czym różni się system edukacji w Niemczech od polskich metod?

Czym różni się system edukacji w Niemczech od polskich metod? Jak w ogóle wygląda oświata u naszych sąsiadów? Czy niemiecki system jest lepszy od naszego? Jak nie trudno się domyślić, różnice są. Dziś pokażemy Ci „gdzie” one są i „jakie” one są. A nikomu chyba nie trzeba „wmawiać”, że nauka i samorealizacja jest ważna dla każdego człowieka. Platon mawiał, że „wiedza jest drugim słońcem dla ludzi”. Sofokles stwierdził , iż „uczenie się jest rzeczą najszlachetniejszą nawet dla serca”. Zaś Arystoteles był zdania, że „wykształcenie to najlepsze wyposażenie na starość”. Sprawdźmy więc jak to jest z niemieckim systemem edukacji!

 

Struktura systemu oświaty

„Chcesz być czymś w życiu, to się ucz, abyś nie zginął w tłumie. Nauki to potęgi klucz, w tym moc, co więcej umie.” (Ignacy Baliński)

Skoro omawiamy dziś temat „czym różni się system edukacji w Niemczech od polskich metod?” wypada formalnie wprowadzić Cię w strukturę systemu oświaty naszego sąsiada. Zacznijmy od ogólnych formalności; ze względu na charakter ustrojowy Niemiec tutejszy system szkolnictwa – tak zwany Schulsystem – nie jest jednorodny. Każda jednostka podziału administracyjnego (lub po prostu land) posiada autonomię pod tym względem. Niemiecki system edukacyjny składa się z 6 etapów kształcenia:

 1. Kindergarten – to polskie przedszkole – jest ono dobrowolne.
 2. Grundschule – szkoła podstawowa – trwa 4 lata (wyjątkiem jest Berlin i Brandenburgia – tu dzieci uczą się w szkole podstawowej przez okres 6 lat), zaczyna się od 6 roku życia.
 3. Gymnasium – gimnazjum – nauka trwa przez 9 lat i jest przeznaczona wyłącznie dla uczniów, którzy ukończyli szkołę podstawową z dobrymi wynikami w nauce. Kończy się egzaminem maturalnym (Abitur, matura) pozwalającym na kontynuowanie nauki na studiach wyższych.
 4. Haupschule – szkoła główna – trafiają tu dzieci, które osiągnęły słabsze wyniki w nauce w szkole podstawowej. W zależności od landu, obowiązek szkolny na tym etapie trwa od 5 do 6 lat. Po ukończeniu uczeń otrzymuje świadectwo – Hauptschulabschluss – stanowiące podstawę przyjęcia do szkoły zawodowej Berufschule (tu edukacja trwa 3 lata i jej ukończenie pozwana na naukę w wyższej szkole zawodowej, a dalej na studiach wyższych).
 5. Realschule – szkoła realna – jest to szkoła przeznaczona dla tych wszystkich uczniów, którzy ukończyli szkołę podstawową i chcą udać się na praktykę czy podjąć pracę w takich sektorach jak handel, przemysł czy służby publiczne. Nauka trwa 5-6 lat. Edukacja kończy się egzaminem znanym tu jako Realschulabschluss. Po tym etapie można pójść do szkoły zawodowej –  Fachschule) lub Fachoberschule – a dalej na studia wyższe.
 6. Studium – studia wyższe – jest to dobrowolny etap kształcenia. Program nauczania na studiach licencjackich rozpisany jest na 4 lata, na uczelniach uniwersyteckich na 4,5 roku. Studia magisterskie trwają 2 lata.

Z artykułu dostępnego na http://tlumaczenia-vestigo.pl/ dowiesz się, który kraj może poszczycić się najlepszym systemem edukacji.

Jak działa niemiecki system szkolnictwa?

„Niektórzy uczniowie są jak gąbka, wchłaniają wszystko. Inni są jak lejki, tyle ile wchodzi, tyle wychodzi. Inni jeszcze jak filtry, przepuszczają wino, a zatrzymują moszcz. Inni wreszcie są jak łopata do wiania zboża, zatrzymują ziarno, odrzucają plewy.” (Święty Bernard)

Interesuje Cię system edukacji w Niemczech? Chcesz dowiedzieć się, ile trwa tam rok szkolny; od którego roku życia trzeba tu uczęszczać do szkoły czy już samo świadectwo ukończenia szkoły średniej daje prawo ubiegania się o miejsce na studiach wyższych? Oto kilka ważnych informacji!

 • Nauczanie jest obowiązkowe od 6 do 18 roku życia.
 • System jest niezależny od władzy centralnej. Decyzje na poziomie landów podejmują odpowiednie ministerstwa oświaty i wychowania.
 • Szkoły publiczne są bezpłatne.
 • W niemieckim systemie edukacji znajdziemy wiele szkół, które ogólnie można podzielić na Allgemainbildende Schulen (ogólnokształcące) i Berufsbildende Schulen (zawodowe).
 • Do szkół typu ogólnokształcącego zalicza się: Realschule, Grundschule, Gesamtschule, Hauptschule, Gymnasium.
 • Do szkół typu zawodowego zalicza się: Berufsvorbereitende Schulform, Berufsgrundschule, Berufschule, Berufsfachschule, Fachschule, Fachoberschule, Berufliches Gymnasium.
 • Istnieją tu również Sonderschule, czyli szkoły specjalne przeznaczone dla dzieci opóźnionych w nauce i tych upośledzonych.
 • Istnieją tu także Alternativschule (szkoły alternatywne, wdrożona jest tu indywidualna koncepcja pedagogiczna),  Ganztagschulen (są to szkoły całodzienne, które oprócz normalnych zajęć oferują te pozalekcyjne), a także Fernunterricht (jest to nauka na odległość).

 

Teraz warto jeszcze opisać etapy edukacji szkolnej w Niemczech. A są następujące:

 1. Primarstufe
 2. Orientugungsstufe
 3. Sekundarstufe I
 4. Sekundarstufe II

A teraz omówimy każdy z tych etapów edukacji, abyś mógł lepiej się im przyjrzeć i wychwycić różnice między systemem edukacji w Niemczech a systemem edukacji w Polsce.

Zaczynamy od Primarstufe. Jest to pierwszy etap nauki w niemieckim systemie nauczania. W tym czasie dzieci uczęszczają do wspomnianych już przez nas wcześniej Grundschule, czyli szkół podstawowych. Oprócz Berlina i Brandenburgii nauka trwa 4 lata. Rok przed pójściem do tego typu szkoły można zapisać dziecko do Flexiblen Schuleingangsphase.

Drugi etap to Orientugungsstufe. Są to klasy szkoły 5 i 6. W Berlinie i Brandenburgii będzie to jeszcze szkoła podstawowa, a w pozostałych miejscach będzie to już pierwszy etap Sekundarstufe I. Na tym etapie zapadają ważne decyzje dotyczące dalszej nauki.

Trzeci etap do Sekundarstufe I. Zaczyna się w 5 klasie oprócz Berlina i Brandenburgii, gdzie jest to 7 klasa. Ten etap szkolnictwa jest trzystopniowy i uczniowie mają do wyboru trzy rodzaje szkół o profilu ogólnokształcącym: Hauptschule (Szkoła Główna), Realschule (Szkoła Realna) i Gymnasium (Gimnazjum). Oprócz tych podstawowych szkół w Niemczech istnieją Gesamtschulen (Szkoły zbiorcze), które obejmują wszystkie te 3 etapy edukacji opisane już przez nas. Ponadto w różnych landach można znaleźć także inne szkoły, np.  Erweiterte Realschule (w Saarland), Regelschule (tylko w Turyngii) czy Sekundarschule (tylko w Bremie i Sachsen-Anhalt).

Kolejny etap to Sekundarstufe II. Uczęszczają tu uczniowie klas wyższych gimnazjum raz szkoły zbiorczej. Etap ten zaczyna się od klasy 11, a kończy pomiędzy 12 a 13 klasą Maturą (Abitur). Tak jak w Polsce zdana matura to „przepustka” do tego, aby móc ubiegać się o miejsce na wybranym przez siebie kierunku studiów. Na tym etapie w Deutschland można spotkać też różnego typu szkoły zawodowe. Ich przykładami są tu:  Berufschule czy Berufsfachschule.

Dowiedz się ciekawych informacji o systemie nauczania w Anglii z artykułu dostępnego na: https://tlumaczeniamarcina.pl/

Czym różni się system edukacji w Niemczech od polskich metod?

„Gdy z naturą niezwykłą i wybitną połączy się jakieś wykształcenie naukowe, wówczas zwykle powstaje coś wspaniałego i osobliwego.” (Cyceron)

W ten sposób dotarliśmy do momentu, w którym masz już obraz niemieckiego systemu edukacji i samodzielnie widzisz różnice w stosunku do oświaty w Polsce. Pierwsza to taka, że w naszym kraju dzieci w wieku 5-6 lat są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Dalej mamy szkoły podstawowe i ponadpodstawowe (licea, technika, szkoły policealne, szkoły specjalne i szkoły branżowe I stopnia). Nie będziemy tu przytaczali innych szczegółów charakterystycznych dla naszej edukacji – znasz je – zamiast tego, skupimy się na największych różnicach między naszymi systemami oświaty.

Przede wszystkim niemiecki system edukacji praktycznie od pierwszych lat nakierowany jest na to, aby dać Ci jak największą wiedzę i umiejętności związane z konkretnym zawodem. Już w wieku 11 lat podejmowane są pierwsze ważne decyzje związane z dalszym życiem. W gimnazjum z kolei główny nacisk kładzie się na rozwijanie samodzielnego myślenia i samodzielną naukę ucznia. Niemieccy uczniowie uczą się więc samodzielności. Na przykład język niemiecki na lekcjach wygląda zupełnie inaczej niż nauka języka polskiego. Na czym polega ów różnica? Analizuje się różne fragmenty lektury ze szkolnego podręcznika pod najróżniejszymi aspektami. Dzięki temu dzieci potrafią na własną ręką ogarnąć dany temat, zreferować go i później o nim samodzielnie opowiedzieć. U nas ma to zwykle nacisk ogólnokształcący. Co jeszcze? Polskie szkoły nie dają możliwości wyboru przedmiotu, co w Niemczech jest codziennością. Ważna jest dla Ciebie matematyka i przedmioty pokrewne, wybierasz je. Lubisz humanistykę, podążasz taką ścieżką przedmiotów w szkole. A w dwóch ostatnich klasach przed maturą uczniowie nie otrzymują ocen, a zbierają punkty, które dodawane są do egzaminu dojrzałości. Z kolei sama matura to wiedza z trzech do pięciu tematów.

Jeżeli chcesz nauczyć się potocznych zwrotów z języka niemieckiego, koniecznie wejdź na https://tlumaczeniowy24.pl/ przygotowaliśmy dla Ciebie artykuł na ten temat.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

CommentLuv badge

Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania strony, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch i prowadzić działania marketingowe. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.
Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Zgadzam się